gezond voer   |   gelukkig dier
 

Privacyverklaring

Animal-Fitness, Ton Meekel, gevestigd aan de Gebrüder-Laumans-Weg 15 in 41379 Brüggen, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Animal-Fitness
Ton Meekel
Gebrüder-Laumans-Weg 15
41379 Brüggen
Duitsland
+49 172 2919448

Animal-Fitness heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Mocht u vragen hebben omtrent privacy dan helpen we u graag verder via ons contactformulier of via +49 172 2919448. Onze consumentenservice zal u zo goed mogelijk proberen te helpen.

Animal-Fitness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@animal-fitness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Animal-Fitness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Animal-Fitness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Animal-Fitness) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Animal-Fitness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Animal-Fitness verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Animal-Fitness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Animal-Fitness gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/situatie/mijn-browsegeschiedenis-wissen-als-ik-een-browser-/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Animal-Fitness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@animal-fitness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Animal-Fitness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Animal-Fitness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@animal-fitness.nl

Plug-Ins
Voor reclamedoeleinden en om het gebruik van onze website voor u te personaliseren, worden plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+ ingezet. Het onderliggende commerciële doel is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) DSGVO.

De integratie van deze plug-ins door ons gebeurt door de zogenaamde "twee-klik-methode"; door deze methode blijven de plug-ins initieel inactief, wat betekent dat er geen persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt. Alleen door actieve activering door u, worden de plug-ins actief ingesteld (afhankelijk van de selectie door u permanent of alleen voor elke bezochte webpagina).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Facebook, Twitter en Google+, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u onder:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy 
Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Webfonts
Voor een uniforme presentatie maakt deze website van zogenaamde webfonts gebruik, die door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") aangeboden worden. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van de browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor maakt de browser, die u gebruikt, een verbinding met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website via uw IP-adres geopend is. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlfont door uw computer gebruikt.

Het Amerikaanse Google LLC is onder het Amerikaanse privacyschild gecertificeerd, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/ 

 
 
 
 
E-Mail
Anruf